Účel aplikaceKoncepcePřínosStručný popisCenaKontakt
WT.sys - seznam materiálů.

Aplikace WT.sys je určena městským či obecním úřadům pro správu agendy zejména při jednání Zastupitelstva nebo Rady.

Pomáhá při přípravě podkladů pro jednání, jako je tvorba předkládaných materiálů včetně návrhů na usnesení, číslování materiálů, sestavování programu jednání apod. Na základě takto pořízených informací umožňuje řídit průběh projednávání předložených materiálů a zaznamenávat k nim všechna přijatá usnesení, která automaticky čísluje dle přednastavené číselné řady. U usnesení dále zaznamenává stav hlasování, typ rozhodnutí zastupitelů či radních a jméno zodpovědné osoby při uložení úkolu.

Po ukončení jednání je schopna okamžitě vygenerovat zápis z jednání a seznam všech přijatých usnesení, která mohou být ihned a zcela automaticky publikována na webových stránkách města či obce.

Součástí aplikace WT.sys je registr smluv, ve kterém lze vést kompletní evidenci veškerých uzavíraných smluv mezi městem či obcí a dalšími subjekty. U smluv jsou zaznamenávány, mimo jiné, typ a předmět smlouvy, kým a pod jakým číslem usnesení byla smlouva schválena a její elektronická podoba. Díky propojení s přijatými usneseními lze jednoduše dohledat materiál, na základě kterého bylo o smlouvě jednáno na Zastupitelstvu nebo Radě.

Ve všech datech, která jsou za jednotlivé měsíce nebo roky používání aplikace pořízena a uložena v databázi, je možné rychle vyhledávat různé informace, které mohou být navzájem provázané. Například lze vyhledat usnesení, jež bylo přijato na základě předloženého materiálu, který byl projednán na daném termínu jednání apod.

WT.sys | pro správu agendy městských a obecních úřadů | Copyright © 2005 - 2012 | WorldTech, s.r.o.